gamb2

Obszarem naszej działalności  jest sprzedaż drutu stalowego oraz wyrobów z drutu, takich jak gabiony plecione czy panele ogrodzeniowe.

Zastosowanie gabionów:

 • do umocnień ziemnych konstrukcji w budownictwie hydrotechnicznym i drogowym;
 • zabezpieczenia istniejących lub tworzonych zboczy i skarp przed utratą stateczności;
 • powierzchniowa ochrona skarp lub zboczy;
 • konstrukcje wsporcze i oporowe – przyczółki i podpory mostowe, mury oporowe;
 • umocnienia brzegów rzek, kanałów, zbiorników wodnych, brzegów morskich;
 • konstrukcyjne elementy nabrzeży;
 • wzmacnianie dróg;
 • bariery akustyczne.

Zalety budowli z gabionów:

 • przepuszczalne dla wody;
 • elastyczne i sprężyste – doskonale znoszą nierównomierne osiadanie podłoża, co zapewnia stateczność konstrukcji;
 • odporne na sabotaż – podwójny splot drutów zapewnia funkcjonowanie konstrukcji nawet po rozciągnięciu kilku
 • oczek siatki;
 • żywotne – z upływem czasu poprzez kolmatację, wypełnianie pustek mułem i roślinnością wtapiają się w
 • otoczenie;
 • pochłanianie hałasu – stosowane do przegród dźwiękochłonnych wzdłuż autostrad;
 • łatwe w montażu;
 • estetyczne architektonicznie i krajobrazowo – przyjazne zabudowie biologicznej.