Kosze gabionowe są podstawowym elementem większości konstrukcji gabionowych. Najczęściej służą do budowy murów oporowych oraz różnego typu budowli regulacyjnych, takich jak: opaski brzegowe, progi, zapory, ostrogi, itp Wykonane ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo, lub stali nierdzewnej w zależności od zapotrzebowania i indywidualnych preferencji. Przy użyciu koszy gabionowych można także budować obiekty nietypowe, np. ekrany akustyczne, ogrodzenia, elewacje budynków, itp. Wnętrze kosza gabionowego może być podzielone przegrodami poprzecznymi w odstępie co 1,0 m. Przegrody zwiększają wytrzymałość kosza, ułatwiają jego montaż i napełnianie kamieniami oraz przeciwdziałają deformacji całej budowli gabionowej. Dodatkowo, przeciwległe ściany kosza spinane są specjalnymi łącznikami, lub drutem wiązałkowym.

Zastosowanie:

 • budowa ciężkich ścian oporowych, barier izolacyjnych, barier akustycznych,
 • wzmacnianie stromych zboczy, kanałów, tam na rzekach,
 • ochrona filarów mostowych, fundamentów trakcji elektrycznej,
 • powierzchniowa ochrona skarp lub zboczy, koryt rzecznych i zbiorników wodnych,
 • konstrukcyjne elementy nabrzeży,
 • wzmacnianie dróg.

gamb1

 

Zalety:

 • łatwość montażu,
 • przepuszczalność – nie powodują retencji,
 • elastyczność i sprężystość – doskonale znosi nierównomierne osiadanie trenu, niestabilne podłoże i miejsca podmywane wodą bądź falami,
 • wytrzymałość – na naprężenia wywołane naciskiem opadających kamieni lub przepływającej wody, jednocześnie tłumi oddziaływanie sił,
 • odporne na korozję, pożar i promieniowanie ultrafioletowe,
 • żywotność – konstrukcje gabionów są ciężkimi i monolitycznymi elementami zdolnymi wytrzymywać nacisk ziemi, ich wytrzymałość z upływającym czasem wzmacnia się kolmitacją, wypełnieniem się szpar mułem i roślinnością,
 • estetyczność – estetyczne architektonicznie i krajobrazowo przyśpieszają rozwój roślinności, szczególnie przydatne na stromych zboczach o znacznej erozji,
 • odporność na sabotaż – podwójny splot drutów zapewnia funkcjonowanie konstrukcji nawet po rozcięciu kilku oczek siatki,
 • pochłanianie hałasu – stosowane do przegród dźwiękochłonnych wzdłuż autostrad,
 • elastyczne architektonicznie i krajobrazowo – przyjazne dla środowiska naturalnego.

Rysunek poglądowy

Rysunek poglądowy